Beste leden,

Begin januari zal de penningmeester de incasso voor de contributie 2020  gaan innen.

Willen diegene die nog geen machtiging automatische incasso hebben verstrekt het bedrag zelf overmaken, graag ook begin januari.
Contributie bedragen staan op de website en denkt u eraan om er  € 2,50 bij op te tellen!

Logo RTC de Veluwerijders