Met ingang van het fiets seizoen 2016 zijn de Wegkapiteins actief om te rijden volgens de Toerreglement.