Beste Veluwerijders,

Op de ledenvergadering van 20 april jl. is ingestemd met de aanpak van het bestuur om tot een betere financiële structuur te komen. Aan de ene kant een rem op de uitgaven, aan de andere kant een bijdrage van de leden die meer aansluit bij de te verwachten uitgaven voor fietsactiviteiten. De contributie voor 2023 is verhoogd naar 65 euro en zal rond 27 januari bij jullie worden geïncasseerd. Degenen die zelf het bedrag naar de vereniging overmaken, worden verzocht dit voor de 27e januari te doen.