Maatregelen om Corona terug te dringen fors verder aangescherpt. Zie bijgaand document waar jij je aan moet houden…..