Ritsen in de groep: ‘van-het-gevaar-weg’

Het bestuur zet zich in om het fietsen in groepsverband zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen. In het Toerreglement staat onder gedragsregels een aantal regels om veilig en vriendelijk fietsen te bevorderen. Het bestuur is voornemens om met zekere regelmaat één regel nadrukkelijk onder je aandacht te brengen, in dit geval het ritsen in de groep.

Bij elke tocht wordt er met grote regelmaat geroepen: ‘tegen’, ‘voor’ of ‘achter’. Heel vaak moet er dan geritst worden.
De manier waaròp er geritst wordt is, zo blijkt in de praktijk, niet altijd even duidelijk: de één doet het zus, de ander doet het zo.
Ter bevordering van de veiligheid is het belangrijk dat daar éénduidigheid over is.

In principe wordt er ‘van-het-gevaar-weg’ geritst:
-bij ‘tegen’ en ‘achter’ mindert de linker fietser vaart en voegt rechts in.
-bij ‘voor‘ mindert de rechter fietser vaart en voegt links in.
Het is belangrijk deze wijze van ritsen in de groep te automatiseren.
Schroom daarom niet om elkaar in deze te coachen teneinde de rust en veiligheid in de groep te bevorderen.
In de bijlagen vind je illustraties die de theorie verduidelijken.

Veel succes gewenst.

Het Bestuur