Receptie 50 jaar bestaan

Na een druk bezochte jubileumrit kwam men aan bij Theothorne. De meeste fietsers waren even snel naar huis geweest om te douchen, een enkeling heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dit in de sporthal te doen. Na een korte toespraak van de voorzitter stond er een heerlijk lunch buffet voor ons klaar. Hier werd samen met de uitgenodigde vrijwilligers van de Vael Ouwe goed gebruik van gemaakt. Na de lunch was er aansluitend de receptie.

Namens de Gemeente Rheden was de locoburgemeester/wethouder meneer Budel aanwezig. Als vereniging kregen we uit handen van meneer Budel de Koninklijk Erepenning uitgereikt. Hij sprak lovende woorden over de activiteiten waaraan de Veluwerijders hun medewerking verleend heeft. Ook sluiten onze fietsactiviteiten goed aan bij de onlangs vastgestelde Sportnota. De Koninklijke Erepenning is een ereteken, het symboliseert het respect en de waardering die de koning heeft voor bijzondere verdiensten van onze vereniging. Kortom: iets op heel trots op te zijn.

De receptie werd ook bezocht door een aantal oud leden. Er werd weer lekker bij gepraat. Samengevat was het een zeer geslaagde dag.

Het Bestuur