De Lunchride Veluwerijders  was erg in trek.

Een kort verslag lees je hier