Beste Veluwerijders,

Zoals begin December aangegeven, gaan we binnenkort over tot incasso van de contributie 2023.

Voor 2023 zijn de volgende bedragen vastgesteld;

– Hoofdleden               € 65,-

– Gezinsleden              € 62,-

– Dubbelleden             € 32,-

De bedragen zullen via incasso rond de 27e januari worden afgeschreven.

Hierbij ook een oproep aan de leden die zelf rechtstreeks betalen en dit nog niet hebben gedaan. Graag komende week het bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL30RABO 0142 1150 88 van de Vereniging.

Met vriendelijke groet,

Rocus van Oossanen

penningmeester