Beste Veluwerijder,

In de Toercommissie vergadering van 17 januari ’23 is het doorgaan van de 2-Daagse uitgebreid besproken. Besloten is de 2-Daagse voor dit jaar te cancelen. Redenen hiervoor zijn de beperkte belangstelling (minder dan 10 leden), zowel groep 1 en de dames organiseren hun eigen weekend, de Toercommissie is onderbezet en de forse stijging van Hotelkosten.

De Toercommissie zal onderzoeken of een andere opzet mogelijk is. Volgend jaar zal zeker weer gepoogd worden om belangstellenden voor een 2-Daagse te prikkelen.

De Toercommissie