De begroting 2022 en de financiële jaarstukken over 2021 voor de ALV van 23 april 2022 zijn gepubliceerd op de website.

Deze staan bij de Ledenvergadering.