Ereleden van R.T.C. De Veluwerijders                                    

Cees Verschuren                             erevoorzitter sinds 2001                 28 jaar voorzitter*

Godert van Manen                         erelid sinds 2003                              Vele activiteiten, TC, VO etc.

Victor Jansen                                   erelid sinds 2019                              11 jaar bestuurslid en 5 jaar VO

Jaap Jurriëns                                   erelid sinds 2019                              Bestuurslid, TC lid en websitebeheerder

Marinus Thijssen                            erelid sinds 2023                              Vanaf 2005 tot 2022 lid van de werkgroep Vael Ouwe

De ereleden Velda, de Reus ,van Beek  en van Wijk zijn overleden.

* ridder in de Orde van Oranje Nassau

Leden van Verdienste van R.T.C. De Veluwerijders

1984 Reinder Kruk                                                                                         9 jaar bestuurslid en div. activiteiten

2001 Otto Breijer                                                                                           10 jaar penningmeester

2006 Ron Mulder                                                                                           10 jaar bestuurslid

2008 Theunis Kalsbeek                                                                                7 jaar penningmeester en 5 jaar voorz.

2010 Ben Herfst                                                                                             … jaar bestuurslid en TC

2011 Lidya Leeners                                                                                       div. activiteiten voor TC, “Vrienden” en VO

2016 Jeanne van de Molengraft                                                               … jaar bestuurslid en div. activ. TC en AC

2016 Jaap Jurriëns                                                                                         TC, Het ventieltje, website en div. activ. bestuur

2017 Marinus Thijsen                                                                                   VO vanaf 2005 tot heden en lid sinds 1978

2017 Christa ten Horn                                                                                  11 jaar bestuurslid (secr.) en div. activiteiten

2018 Rix Kip                                                                                                   10 jaar bestuurslid, organiseren NKT 2015 en clubkleding.

2019 Frida van der Sluys                                                                             … jaar lid TC en promotor dames wielrennen

2019 Jaap Groot                                                                                             Lid VO werkgroep, notulist bij bestuur en herschrijver verenigingsstukken

2023 Herman Flierman                                                                               Vele jaren lid van de werkgroep Vael Ouwe

De leden van verdienste  van Dijk en Verhoef zijn overleden