Zouden de leden die de contributie nog niet overgemaakt hebben aan de vereniging dit alsnog zo spoedig mogelijk willen doen.

De contributie bedraagt per hoofdlid € 51.50 en per gezinslid € 48.00.

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL30RABO0142115088 t.n.v. RTC de Veluwerijders.

Wilt u het de penningmeester makkelijk maken geef dan een machtiging af. Mail hiervoor naar info@veluwerijders.nl