Beste Veluwerijder,

Deze week heeft het kabinet verdere versoepeling van de Corona maatregelen aangekondigd. Deze versoepeling maakt het ook weer mogelijk om clubritten te hervatten. Na spoed beraad van de toercommissie is besloten om de Veluwerijders clubritten te hervatten per 1 juli 2020. Wij zullen op de vaste locatie starten en finishen.

Uiteraard kan dit alleen wanneer wij ons allemaal aan enkele regels houden die zorgen dat iedereen gezond en veilig blijft. De regels zullen voor niemand nieuw zijn maar voor de volledigheid zijn ze hieronder terug te lezen.

  1. Degenen die op kop van een groep rijden, zien toe op de naleving van die regels (Uiteraard is dit ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid)
  2. Bij meer dan 16 deelnemers de groep wordt gesplitst, zal consequent MOETEN worden toegepast.
  3. Bij welke vorm van griepverschijnselen ook, blijf je thuis. Ben je toch (ergens) besmet geraakt, licht dan direct ook het bestuur in.
  4. Snuit altijd je neus in een (papieren) zakdoek en hoest of nies in je elleboog.
  5. De 1,5m regel geldt niet tijdens het rijden in het peloton, maar WEL bij de start en finish of onderweg bij lekke band en ook tijdens de rust.

De spelregels van de NTFU voor de clubtochten per 1 juli zijn hier te lezen.

Wij wensen iedereen zeer veel veilige en gezonde fiets kilometers. Houd je aan de regels zodat wij op deze manier kunnen blijven fietsen. Op het moment dat blijkt dat wij niet volgens deze regels op een verantwoorde manier kunnen fietsen zullen wij opnieuw moeten bekijken of en hoe wij verder kunnen. Maar help elkaar, spreek elkaar aan waar nodig en geniet vooral ook van het fietsen.

Sportieve groeten,

Namens de Toercommissie en het Bestuur,

Richard Krupe

Voorzitter