Algemene informatie over R.T.C. De Veluwerijders

De Regionale Toerfiets Club De Veluwerijders is opgericht in Laag Soeren op 29 mei 1969. Enkele schaatsvrienden waren van mening dat er ook in de zomer aan de conditie moest worden gewerkt. Het toerfietsen kwam daarvoor het meest in aanmerking. Sinds 1969 is de club onstuimig gegroeid tot ruim 250 leden begin negentiger jaren. Momenteel hebben we 180 leden.

Vrijwel dagelijks worden er tochten georganiseerd in verschillende groepen met verschillende snelheden en afstanden. Op de vrijdag is er een tocht voor dames en heren apart. Ook individueel fietsen behoort tot de mogelijkheden. Alle tochten starten in Dieren bij  Lomar Sportvilla,  Admiraal Helfrichlaan 89 a, Dieren.

De jaarlijkse Tweedaagse trekt meestal zo’n 30 tot 40 leden, die vanuit Dieren naar een (verre) bestemming fietsen en uiteraard weer terug.

Diverse groepjes nemen tijdens het seizoen deel aan toertochten van andere verenigingen en aan bekende klassiekers.
In de wintermaanden is er een ATB programma.
Naast het fietsen zijn er met name in de wintermaanden diverse nevenactiviteiten.

Grote bekendheid heeft de Vael Ouwe toertocht die de Veluwerijders en de Gazelle elk jaar organiseren.

Het Toerfietsen van R.T.C. De Veluwerijders is uitgebreid en veelomvattend.

In het toerseizoen (maart t/m oktober) worden zowel op woensdag, vrijdagzaterdag en zondag diverse tochten gereden in groepen met verschillende snelheden en afstanden. Het vertrekpunt is steeds  Lomar Sportvilla,  Admiraal Helfrichlaan 89 a, Dieren.

Op vrijdagochtend is er een damestocht. De heren starten wat later.

Er wordt gereden onder leiding van Wegkapiteins die het Toerreglement hanteren.

De Toercommissie regelt alles wat te maken heeft met het toerprogramma.

Bestuursleden

Voorzitter   Richard Krupe
Secretaris  Clara Teunissen
Penningmeester  Adri Fokkens
Bestuursleden  Sjoerd Hanskamp. Gijs van der Tang, Vacature.

Voorzitter, Secretaris en Penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur.

Kleding