Beste Veluwerijders, 

Het fietsseizoen gaat dit weekend van start. Een mooie start in een bijzonder jaar. Het zal niemand ontgaan zijn dat R.T.C. De Veluwerijders dit jaar 50 jaar bestaat. Gedurende het hele seizoen zal er worden stilgestaan bij dit jubileum. Houd daarom de website en de mailbox goed in te gaten om zo niets te missen!

Graag wil ik aan het begin van dit nieuwe seizoen ook stilstaan bij een aantal zeer belangrijke zaken. Zaken die ons allemaal aangaan en die wij gezamenlijk moeten bewaken.

Veiligheid

De veiligheid moet altijd voorop staan. Wielrenners hebben helaas een negatief imago als het gaat om het naleven van de verkeersregels en gedrag op de weg. Ik wil iedereen daarom oproepen om als Veluwerijder een uitzondering hierop te zijn. Een Veluwerijder houdt zich aan de regels en gedraagt zich hoffelijk. Wij hebben immers een prachtig herkenbaar tenue en die willen wij met trots dragen!

Wegkapiteins

In 2016 hebben wij de wegkapiteins ingevoerd. De wegkapiteins zorgen ervoor dat er gereden wordt volgens de Gedragsregels en het Toerreglement zoals wij die als Veluwerijders hebben opgesteld. Het is uiteraard niet alleen aan de wegkapiteins om dit te bewaken maar vooral aan alle leden om zich hiernaar te gedragen. Help elkaar en spreek elkaar aan wanneer het even anders loopt dan gewenst. Dit zal uiteindelijk leiden tot een positieve sfeer en zeer veel en veilige fietskilometers.

Tot slot wens ik iedereen een super sportief en mooi fietsseizoen en zeer veel plezier tijdens de vele jubileum activiteiten. Ik hoop jullie daar allemaal regelmatig te treffen.

Sportieve groet,

Richard Krupe

Voorzitter

RTC de Veluwerijders